Jacco Uijlenhoet
Jacco heeft een voorliefde voor het structureren van (bedrijfs)processen alsmede het ontrafelen en voor een breed publiek presentabel maken van ogenschijnlijk complexe plannings- en faseringsvraagstukken. Het in kaart brengen en kwantificeren van risico’s is hierbij van belang zodat de mogelijke invloed van deze risico’s op de planning en het budget gepresenteerd kunnen worden. In het verlengde daarvan brengt Jacco het belang voor projectorganisaties om deze risico’s te beheersen onder de aandacht. Hij is inmiddels ruim 20 jaar actief als integraal projectbeheerser, met een focus op plannings- en risicomanagement, maar ook kostenbeheersing en kwaliteitsmanagement zijn terreinen waar Jacco zich graag op begeeft. Na het behalen van zijn MTS Elektrotechniek is Jacco begonnen als werkvoorbereider bij een toonaangevend Elektrotechnisch bedrijf in Rotterdam en heeft aan de HR&O Rotterdam (HTS) een avondstudie Elektrotechniek gedaan. In deze periode is de fascinatie voor projectmanagement en met name de projectbeheersing ontstaan. Jacco wil graag onderdeel zijn van een team en gebruik maken van de gezamenlijke denkkracht (samen werken). Verder wil hij graag zaken vereenvoudigen / uitkleden en tot de essentie brengen (eenvoud) en creatief zijn in het bedenken van een passende en gedragen oplossing.
Mariska Uijlenhoet
Mariska heeft jaren ervaring in de financiële sector. Ze begon haar carrière bij de Nutsspaarbank. Daarna heeft ze het crediteuren en debiteuren beheer voor haar rekening genomen bij Rotterdam - The Hague Airport. Sinds 2007 is zij het financieel geweten van Uijlenhoet Planning & Advies. Ze zorgt voor de boekhouding, facturen, HRM kortom het volledige office management!